DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novice

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARHIV »

Energijski preobrat

Ali lahko energijo preobrnemo? To vprašanje bo ostalo neodgovorjeno, vendar pa poznamo ...

Dobre razloge za solarno energijo:

  • Stroškovno ugoden 1. Zaradi tehni?nega razvoja in masovne proizvodnje solarnih celic/modulov so cene solarnih sistemov medtem tako padle, da se investicije v solarne sisteme izpla?ajo. Vse druge vrste elektrarn (premog, veter, voda, olje, biomasa, jedrska energija) so vedno povezane z visokimi investicijskimi in obratovalnimi stroški.

  • Stroškovno ugoden 2. Za vse druge vrste pridobivanja energije neodvisno od stroškov sistema velja, da stroški naraš?ajo; oglejte si razvoj cen olja, premoga, plina itd. v zadnjih desetletjih.

  • Razpoložljivost Solarna energija je na voljo po vsem svetu in lahko glede na lokacijo popolnoma ali delno dobavlja potrebno koli?ino energije. Z izboljšanjem hranilnikov bo raba postopoma še u?inkovitejša.

  • Ekološka sprejemljivost: Delovanje solarnih sistemov je povsem brez emisij. Tudi najboljši filtri elektrarn na fosilna goriva ne omogo?ajo delovanja brez emisij. Že pridobivanje teh goriv je lahko povezano s hudimi posegi v naravo. Elektrarne na biomaso podpirajo pridelavo monokultur, kar ne govori v prid raznolikosti vrst, pri tem pa niti ne omenjamo eti?nega stališ?a do tega, da se za pridobivanje energije velikokrat zažigajo živila (žita). Stalni spremljevalec in dejavnik tveganja jedrske energije je ?lovek.

  • Možnosti uporabe: Solarno energijo lahko uporabimo za ogrevanje, prezra?evanje in hlajenje, za pripravo tople vode, za delovanje strojev itd., za zasebno in industrijsko rabo. Vedno ve? pomena dobiva uporaba, ki je neodvisna od omrežja.

  • Pogled v razvoj: Tehni?ni razvoj po vsem svetu prinaša vedno zmogljivejše solarne celice najrazli?nejših vrst. Kot smo omenili, enako velja za hranilnike. S tem postajajo poleg velikih sistemov denimo tudi manjši strešni sistemi, celo brez subvencij, gospodarnejši.

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOAD    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Vse pravice pridržane.
webdesign by SYNAPSE5.COM