DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novinky

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARCHIV »

Riadenie ?innosti/kontrola

S našimi skúsenos?ami a znalos?ami zais?ujeme hladkú funkciu každého zariadenia, aby bolo zaru?ené trvale solidné zisky.
Koncept údržby a servisu
Na základe našeho prezieravého konceptu optimalizácie a predchádzania poruchám zasahujeme ešte skôr, než dôjde k výpadkom systému. To sú?asne vedie v rámci technického vývoja k optimalizácii služieb. Celé to chápeme ako nepretržitý podporný a poradenský proces.
Nižšie náklady
sú priamym následkom tohto konceptu, ktorý sa prispôsobuje miestnym podmienkam
Spektrum našich služieb v oblasti prevádzky a údržby zahr?uje
• správu zmlúv o údržbe
• vizuálne kontroly
• riešenie ridenia dodavate?ov
• servis spojený s kontrolou energie
• správy o hospodárnosti
• preventivné programy údržby s kontrolou systémových služieb
• núdzové opatrenia na údržbu v prípade potreby

KONTAKT    IMPRESSUM    KU STAHNUTIU    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všetky práva vyhradené.
webdesign by SYNAPSE5.COM