DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novinky

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARCHIV »

Nosná konštrukcia

Montážne systémy / nosné konštrukcie pre vonkajšiu inštaláciu od firmy Servus-Solar

Merítkom sú potreby zákazníkov.

Vonkajšia nosná fotovoltaická konštrukcia

Ponúkme nasledovné fotovoltaické nosné konštrukcie pre vonkajšiu inštaláciu (montážne systémy) a inštalácui na volných plochách (vonkajšia fotovoltaická elektráre? / fotovoltaická elektráre? na volnej ploche – solárne zariadenie):

• Systém s pilotovým základom

• Systém s betonovým základom

Výhody našej vonkajšej nosnej konštrukcie:

• Vysoká kvalita materiálov z hliníku a zárove? pozinkovanej ocele

• Jednoduchá a rýchla montáž jednotlivých komponentov

• Variabilita umož?ujúca dodato?né nastavenie výšky a sklonu

• Kontrolovate?ná statika pod?a Eurocode/DIN

V prípade potreby podpori pri geologickom prieskume pozemku (geologický prieskum, skušobné pilotovanie, skalné vrty), výpo?et statiky aleebo pri kontrole pod?a stavebného zákona v rámci stavebného riadenia, bude vám firma Servus-Solar ako kompetentný partner stá? po boku.

Konštrukcie je dimenzována pre následujúce za?aženia:

• Snehová zátaž 1,5 kN/m?

• Vetrová zátaž 0,48 kN/m?

Každopádne doporu?ujeme poradenstvo príslušných projektantov (geologický prieskum, skušobné pilotovanie, skalné vrty) u každého jednotlivého projektu, výpo?tu statiky alebo kontroly pod?a stavebného zákona v rámci stavebného riadenia: Firma Servus-Solar vám ako kompetentný partner bude stá? po boku.

Ponúkame následujúce kompletné montážne práce:

- Projektovanie modulov

- Pilotovanie

- Montáž nosnej konštrukcie

- Montáž modulov/dosiek

Vysoko hodnotné materiály používané pri vonkajších inštaláciách zaru?ujú dlhoro?nú výbornú funkciu.

Nosná konštrukcia (podstavec) fotovoltaických modelov sa stavia z pozinkovaného ocelového rámu, prie?neho a vertikálneho hliníkového nosníku a pripev?ovacích prvkov (spojovacích prvkov) z uš?achtilej ocele.

Ocelový rám sa do zeme vsadzuje pomocou strojov, pri?m h?bka vsadenia závisí na miestnych podmienkach a je ur?ovaná nosnos?ou pôdy a snehovou a veternou zá?ažou.

Mriežka z hliníkového profilu sa zriad´uje na namontovanom ocelovom ráme. Táto mriežka sa k ocelovému rámu pripev?uje konzolou.

Nosná konštrukcia pre elektrárne na vonkajších plochách / vonkajšie elektrárne

Montážne systémy / nosné konštrukcie pre strešnú inštaláciu od firmy Servus-Solar

Firma Servus-Solar vyrába strešné háky (pre šikmé strechy), montážne/pripev?ovacie systémy Solar pre fotovoltaiku a nosné konštrukcie pre pripevnenie solárnych zariadení na strechách (plochých a šikmých) rôzneho druhu. Naše strešné háky sú z vysoko kvalitnej nerezovej ocele 1.4301. Skupina našich zákazníkov sa nachádza v celej Európe.

Servus-Solar taktiež vyrába nosné konštrukcie pre vonkajšie inštalácie, konštrukcie na jednej alebo dvoch nohách.

Merítkom sú potreby zákazníkov.

Spolo?nos? Servus-Solar ponúka solárne pripev?ovacie systémy pre:

• Strešnú inštaláciu, šikmé strechy / nosnú konštrukciu, strešné háky / svorky Kalzip / plechový adaptér

• Systémy pre ploché strechy / nosnú konštrukciu pre inštaláciu na plochej streche

• Vonkajšie systémy / vonkajšia montáž / systémy na vonkajších plochách / zariadenia na vonkajších plochách, vonkajšie elektrárne

• Montážne systémy Solar pre volné plochy / vonkajšie fotovoltaické elektrárne

V ponuke firmy Servus-Solar najdete:

• Strešné háky Solar s možnos?ou nastavenia pre štandardné strešné krytiny – strešné háky

• Strešné háky pre uchy?enie na bobrovkách alebo bridlicových strešných krytinách

• Steešné háky s ryhovaním

• Svorku Kalzip / plechovú skladanú svorku

• Nastavite?né strešné háky pre atypické strešné krytiny

• Strešné háky pre vlnité strechy, pre steechy s plechovým prekladom

• Strešné háky pre montáž na plochých strechách alebo fasádach

• Pripevnenie modulov s pridržovacími lištami

Háky pre trapézovú profilovú strechu (držiaky trapézového plechu)

• Spojky, uhol, adapta?nú dosku, svorku Kalzip a d´alšie

• Montážne lišty (nosné profily)

• Stredová svorka, koncová svorka

• Laminátová svorka pre moduly s tenkou vrstvou

• Nosné konštrukcie pre ploché strechy

• Hliníkové profilové nosníky

• Diely pre polné montážné systémy

KONTAKT    IMPRESSUM    KU STAHNUTIU    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všetky práva vyhradené.
webdesign by SYNAPSE5.COM