DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novinky

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARCHIV »

Zriadenie/stavba

Vd´aka našim zdrojom v oblasti celého výrobního re?azca sme schopní ponúknu? napr. nosné konštrukcie s celkovou kapacitou do 50 MW – za mesíac.

Zjednotením a optimalizáciou zariadení a stavebnej prevádzky sme dosiahli štandard, ktorý sa výborne prejavuje v kvalite, vo výnosoch zariadenia a v štruktúre nákladu.

Okamžitý úžitok proe zákazníka:
• optimálny výkon, spo?ahlivos? a bezpe?nos?
• optimálna energetická vý?ažnos?
• zníženie nákladov v stavebnej fázy
Spektrum našich služeb zahr?uje:
• stavbu a riadenie stavebnej prevádzky
• príprava stavby
• príprava pozemku
• stavebné práce
• nosnú konštrukciu zariadenia
• kolaudáciu
• vyrovnanie

 

KONTAKT    IMPRESSUM    KU STAHNUTIU    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všetky práva vyhradené.
webdesign by SYNAPSE5.COM