DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Novinky

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
ARCHIV »

Plánovanie a projektovanie

 

• Priame riadenie projektu a kvality na základe rozsiahlych praktických skúseností a osv?d?ených štruktúr
• Nemecké a rakúske inžinierske umenie a riadenie; mezinárodni odborníci pre miestnu realizáciu
• Úzke prepojenie s projektovými požiadavkami zákazníkov
• Premenné vývojové modely vrátane projektovánia nezastavených plôch, spolo?ná vývojová práca a v ur?itých prípadoch i prevzatie projektu
• Vypracovánie topografických analýz a znaleckých posudkov
• Ideálna dimenzácia a úprava pozemku, zariadenia a modulov
• Simulácia tienenia
• Globálne a centrálne riadené aktivity
• Kontrola nákladov a zabezpe?ení na základe férových, standardizovaných zmlúv
• Dodržovánie priemyslových a bezpe?nostných noriem už vo fáze plánovania

KONTAKT    IMPRESSUM    KU STAHNUTIU    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všetky práva vyhradené.
webdesign by SYNAPSE5.COM