DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
News

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
NEWS ARCHIV »

Instalacja/budowa

Dzi?ki naszym zasobom w zakresie ca?ego ?a?cucha produkcyjnego, jeste?my w stanie zaproponowa? konstrukcje wsporcze na instalacj? do 50 MW miesi?cznie.

Ujednolicenie i optymalizacja instalacji oraz procesu budowy, pozwoli?y osi?gn?? nam standard, który ma bardzo korzystny wp?yw na jako?? i wytrzyma?o?? instalacji oraz na struktur? kosztów.

Bezpo?rednie zyski klienta:

• Maksymalne osi?gi, niezawodno?? i bezpiecze?stwo
• Optymalne pozyskiwanie energii
• Redukcja kosztów na etapie budowy
Nasza oferta obejmuje:
• Budow? i zarz?dzanie procesem budowy
• Przygotowanie budowy
• Przygotowanie terenu
• Prace budowlane
• Budowa fundamentów
• Odbiór instalacji
• Prace wyrównawcze

 

KONTAKT    IMPRESSUM    DOWNLOADS    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © All rights reserved.
webdesign by SYNAPSE5.COM