DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 








Aktuality

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
Archiv »

Z?ízení/stavba

Díky našim zdroj?m v oblasti celého výrobního ?et?zce jsme schopni nabídnout nap?. nosné konstrukce o celkové kapacit? do 50 MW – za m?síc .
Sjednocením a optimalizací za?ízení a stavebního provozu jsme dosáhli standardu, který se výborn? projevuje v kvalit?, ve výnosech za?ízení a ve struktu?e náklad?.
Okamžitý užitek pro zákazníka:
• optimální výkon, spolehlivost a bezpe?nost
• optimální energetická výt?žnost
• snížení náklad? ve stavební fázi
Spektrum našich služeb zahrnuje:
• stavbu a ?ízení stavebního provozu
• p?ípravu stavby
• p?ípravu pozemku
• stavební práce
• nosnou konstrukci za?ízení
• kolaudaci
• vyrovnání

 

KONTAKT    IMPRESSUM    KE STAĹ˝ENĂŤ    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM