DE / CZ / SVK / PL
SLO / EN / CHI / AR
 
Aktuality

Ökostrom Verordnung für das Jahr 2015
14.11.2014

Am Dienstag wurde die neue Ökostrom-Verordnung für das Jahr 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erlassen. Der Hauptfokus der neuen Bestimmungen liegt dabei vor allem auf dem Photovoltaik Berei...
Archiv »

Plánování a projektování

• P?ímé ?ízení projektu a kvality na základ? rozsáhlých praktických zkušeností a osv?d?ených struktur
• N?mecké a rakouské inženýrské um?ní a ?ízení; mezinárodní odborníci pro místní realizaci
• Úzké propojení s projektovými požadavky zákazník?
• Prom?nné vývojové modely v?etn? projektování nezastav?ných ploch, spole?ná vývojová práce a v ur?itých p?ípadech i p?evzetí projektu
• Vypracování topografických analýz a znaleckých posudk?
• Ideální dimenzace a úprava pozemku, za?ízení a modul?
• Simulace zastín?ní
• Globáln? a centráln? ?ízené aktivity
• Kontrola náklad? a zabezpe?ení na základ? férových, standardizovaných smluv
• Dodržování pr?myslových a bezpe?nostních norem již ve fázi plánování

KONTAKT    IMPRESSUM    KE STAĹ˝ENĂŤ    AGB Login
www.servus-solar.com
2014 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM